Tevékenységek


-Biztonságügyi statisztikai adatok készítése és kiértékelése

-Biztonságügyi interjúztatás

-Biztonságügyi közvéleménykutatás

-Tényfeltáró kutatómunka

-Levéltári őrizetben lévő iratanyagok tudományos vagy nem tudományos kutatási céllal történő feltérképezése/kiértékelése

-Rendőrségi irattárban a maradandó értékű helyben őrzött iratok kutatása Ltv. (1995. évi    LXVI. törvény) alapján

-A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) őrizetében lévő iratanyagok kutatása 

-Bűnügyi-, prezentációs- és prevenciós előadások tartása

-Oktatás, oktatást kiegészítő tevékenység

-Egyéb szolgáltatói- és tanácsadó tevékenységek

 


A kutatások/tanulmányok a szakmában magasan kvalifikált

Partnerek együttműködésével és támogatásával valósulnak meg.